Islam Menganjurkan Manusia untuk Berimfak, Berzakat dan Bersedekah di Jalan Allah SWT


Dengan tibanya bulan Ramadhan ini hendaknya Umat yang beragama Islam bergembira, senang dan bahagia untuk menyambutnya. Sebab bulan yang datangnya hanya sekali dalam setahun ini adalah bulan yang istimewa, bulan penuh Maghfirah dan bulan pengampunan dosa bagi umat Islam.                   
Pada bulan ini Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi umatnya untuk bertaubat, berbuat baik, memohon  pengampunan, dan mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya untuk bekal kehidupan nanti dialam akhirat.

Banyak bentuk amalan yang dapat dilakukan umat muslim pada saat sekarang ini, yang biasanya hanya dikerjakan amalan wajib saja, sekarang kesempatan bagi kita untuk meningkatkan amalan sunat lainya seperti perbanyak membaca Alquran, kerjakan sholat sunat, dan keluarkan imfak, zakat dan sedekah sebanyak mungkin.

Saatnya lah dan momen yang paling tepat bagi pengurus mushollah atau pengurus tempat ibadah untuk mengumpulkan sedekah dan imfak dari umat muslim. Banyak cara yang dapat dilakukan pengurus mesjid, musholah dan tempat ibadah lainnya untuk mengumpulkan imfak, zakat dan sedekah umat pada bulan ini. Salah satunya adalah dengan menyebar undangan kerumah-rumah penduduk sekitarnya.

Pesan dan isi dari undangan yang disebarkan tersebut harus mampu menyentuh hati dan jiwa umat yang beriman atau bagi siapa saja yang membacanya. Berikan kalimat ajakan supaya umat mau bersama-sama membangun agama Allah.

Membangun agama Allah dan menyalurkan sebagian rezeki yang dititipkan Allah SWT di permukaan bumi ini merupakan kewajiban bagi umat Islam, Sebuah anjuran yang sangat jelas untuk dijalankan.

Sebagaimana Firman Allah : “ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap butir : seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendakinyadalam. Dan Allah maha luas (Karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. Surah (Al-Baqarah:261)

0 Response to "Islam Menganjurkan Manusia untuk Berimfak, Berzakat dan Bersedekah di Jalan Allah SWT "

Posting Komentar